Ohita
EPSI Rating Suomen 2017 asiakastyytyväisyystutkimusten yhteenveto

Lehdistötiedote -

EPSI Rating Suomen 2017 asiakastyytyväisyystutkimusten yhteenveto

Asiakastyytyväisyys on parantunut yleisesti sekä yksityis- että yrityspuolella. Erot toimialojen välillä ovat yleisesti suhteellisen pieniä molemmilla sektoreillta. Yksityispuolella sähkön vähittäismyynti nousi eniten asiakastyytyväisyydessä viime vuoteen verrattuna ja on nyt asiakastyytyväisyyden huipulla. Naiset olivat hieman miehiä tyytyväisempiä. Yrityspuolella erityisesti laajakaista ja matkaviestintä ovat nousseet asiakastyytyväisyydessä. Erot toimialojen välillä ovat pieniä erityisesti yrityspuolella. Myös erot liikevaihdoltaan eri suuruisten yritysten välillä olivat pieniä.

Tarkempaa tietoa sekä graafeja löytyy liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

Tunnisteet


EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Liitetyt materiaalit