Ohita
ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

Tiedote -

ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

Energia-alalta odotetaan kestävää kehitystä ja vastuullisuutta

”Niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaatkin mieltävät erityisesti kestävyyden ympäristöllisen ulottuvuuden olennaiseksi osaksi energia-alan toimintaa”, taustoittaa Heidi Laitinen, EPSI Rating Suomen maajohtaja. ”Siinä missä merkittävä osa asiakkaista ei koe osaavansa arvioida esimerkiksi vakuutusyhtiönsä kestävyyttä ja vastuullisuutta yleisestä näkökulmasta, energiayhtiöitä uskalletaan arvioida hanakammin.”

Pankkialan ja vakuutusalan kestävyysindeksit olivat loppuvuodesta 2022 hyvin lähellä samaa tasoa kuin energia-alalla kokonaisuutena, noin 65:n indeksipisteen tienoilla asteikolla 0-100. Nyrkkisääntönä asteikolla voidaan pitää sitä, että 0-60 edustaa tyytymättömyyttä, 60-75 tyytyväisyyttä ja yli 75 erittäin korkeaa tyytyväisyyttä. Energia-alan sisällä on kuitenkin nähtävissä selkeitä eroja. Kaukolämpöyhtiöt saavat kokonaisuutena hieman korkeampia arvioita kuin sähkönmyyntiyhtiöt, mutta näiden molempien saamat arviot ovat toista luokkaa kuin sähkösiirrossa, jossa tulokset jäävät alle 60:n indeksipisteen.

”Siirtoyhtiöiden rasitteena on viime vuosina laajasti ja näkyvästi julkisessa keskustelussa olleet hinnankorotukset, mutta myös se, että monet asiakkaat kokevat olevansa ylipäätään heikosti selvillä siirtoyhtiönsä toiminnasta”, valaisee Laitinen. ”Siirtoyhtiön ei tarvitse markkinoida itseään, ja tyypillisesti sähkönmyyntiyhtiö onkin asiakkaan suuntaan se näkyvämpi, sekä samalla esimerkiksi itse tuotteen ympäristöystävällisyyttä korostava taho.”

Energia-alan sisällä ollaan siis erilaisissa lähtökohdissa myös kestävyysnäkökulmasta. ”Sähkönmyyntiyhtiöt kilpailevat myös tässä suhteessa toisiaan vastaan, siinä missä taas kaukolämpöyhtiöiden asiakkailla verrokkeina toimivat enemmänkin muut lämmitysmuodot. Kaukolämpöyhtiöillä on yhteiskuntavastuullisesta imagosta puhuttaessa paikallisuudesta kumpuavaa etua verrattuna osaan sähkönmyyntiyhtiöistä ja myös Carunan kaltaisiin laajalla alueella toimiviin siirtoyhtiöihin nähden”, Laitinen päättää.Linkit

Aiheet

Kategoriat


EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Yhteyshenkilöt

Heidi Laitinen

Heidi Laitinen

Lehdistön yhteyshenkilö Maajohtaja +358 (0)50 4068 796

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi