Ohita

Uutisarkisto

VEDENPITÄVÄÄ MENESTYSTÄ: LAIVAMATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS PALANNUT ERITTÄIN KORKEALLE TASOLLE

VEDENPITÄVÄÄ MENESTYSTÄ: LAIVAMATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS PALANNUT ERITTÄIN KORKEALLE TASOLLE

Suomalaiset laivamatkustajat ovat erittäin tyytyväisiä varustamoihin, ja tyytyväisyys on noussut vuoden takaisesta. Koronapandemian negatiiviset asiakaskokemusvaikutukset alkavat olla nollattu, ja suomalaiset laivamatkustajat arvioivat käyttävänsä nyt entistä enemmän rahaa laivamatkustamiseen. Ruotsiin suuntautuvan reitin vertailun voittaa Viking Line, Viroon suuntautuvan reitin Eckerö Line.

Kuinka kestävinä ja vastuullisina suomalaisasiakkaat pitävät energiayhtiöitä?

Kuinka kestävinä ja vastuullisina suomalaisasiakkaat pitävät energiayhtiöitä?

Kestävä kehitys liittyy tänä päivänä erottamattomalla tavalla energiayhtiöiden ydintoimintoihin. Monet energiayhtiöt pyrkivätkin luomaan mielikuvaa kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta. On kuitenkin huomattavaia eroja siinä, miten kestävän kehityksen mukaisiksi asiakkaat mieltävät eri yhtiöt. Sähkönsiirtoyhtiöt saavat myös kriittisemmät arviot kuin sähkönmyyntiyhtiöt ja kaukolämpöyhtiöt.

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖNSÄ? EPSI-TUTKIMUS VASTAA

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖNSÄ? EPSI-TUTKIMUS VASTAA

Suomalaiset ovat edelleen suhteellisen tyytyväisiä kaukolämpöyhtiöihinsä. Energia-alaa tarkastellessa kaukolämpöyhtiöiden nauttima asiakastyytyväisyys on hieman korkeampaa kuin sähkänmyyntiyhtiöillä, mutta selvästi korkeampaa kuin sähkäsiirtoyhtiöillä. Yksityisasiakkaiden korkein tyytyväisyys mitattiin Nurmijärven Sähköltä ja yritysasiakkaiden korkein Kuopion Energialta.

Näytä lisää

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi