Ohita
OmaSp sekä S-Pankki asiakkaiden mukaan pankki -ja rahoitustoimialan kestävimmät toimijat

Tiedote -

OmaSp sekä S-Pankki asiakkaiden mukaan pankki -ja rahoitustoimialan kestävimmät toimijat

Kestävyys on yhä tärkeämpi asia monille ihmisille, sekä yritysmaailmassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa elämäämme sekä eliölajien kohtaloon ympäri maailmaa, taloudellisten ja sosiaalisten kysymysten taas muovatessa ympäröivää yhteiskuntaa sen kaikilla tasoilla. Yritysten omistajille, johtajille ja ylläpitäjille kestävät liiketoimintakäytännöt ovatkin tulossa välttämättömiksi.

EPSI Kestävyysindeksi julkaistaan Suomen pankkialalta nyt toista vuotta. Indeksi kuvaa asiakkaiden kokemuksia pankkien vastuullisuustyöstä eli siitä, kokevatko kuluttajat, yritykset ja organisaatiot pankkialan toimijoiden kantavan yhteiskuntavastuuta sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti.

Yhteiskunnallisesti vastuullinen pankki on sitoutunut luomaan sosiaalista tai ympäristöllistä hyötyä keskittymättä yksinomaan voittoon, tai voittoon ilman rahoitusta joka voi vahingoittaa ihmisiä tai planeettaa. Indeksi tarjoaa todisteen siitä, että asiakkaidensa mukaan pankki toimii minimoidakseen ihmisille ja planeetalle aiheutuvat haitat.

Yritysasiakkaat arvioivat pankkiaan yleisesti suopeammin kuin yksityisasiakkaat. ”Yksityisasiakkaat arvostavat eniten S-Pankin vastuullisuustyötä. Erityisesti paikallista läsnäoloa ja työpaikkojen tarjoamista arvostetaan.”, kertoo Heidi Laitinen, EPSI Rating Suomen maajohtaja. ”Samansuuntaiset perustelut pätevät myös toiseksi sijoittuvaan POP Pankkiin sekä kolmanneksi sijoittuvaan Säästöpankkiin. Oma Säästöpankki taas yltää korkeimmalle yritysasiakkaiden joukossa, ja tällainen ’paikallisvastuu’ lukeutuu tärkeimpiin tekijöihin sijoituksen taustalla myös yritysasiakkaiden parissa.”

Vastuullisuusviestintä on haaste

EPSI:n tutkimustyön perusteella lanseeratun Kestävyysindeksin tarkoituksena on auttaa organisaatiota tekemään niistä kestävämpiä ja vastuullisempiä ottamalla huomioon asiakkaiden kokemukset ja mielikuvat yhtiöstä.

Jotta asiakas voi päättää, kuinka kestävä pankki hänen mielestään on, pankin vastuullisuustyöstä on oltava saatavilla olennaista tietoa. Tämä voi tuntua itsestään selvältä, mutta tilanne ei – asiakas tuntee usein olevansa tietämätön. Tavallinen pankkiasiakas ei esimerkiksi välttämättä tunne eikä ole erityisen kiinnostunut pankkien erilaisista kestävää kehitystä koskevista raportointisäännöksistä ja käsitteistä. Onnistunut viestintä edellyttääkin yksinkertaistamista ja avoimuutta.

Tämän vuoden tutkimus osoittaa, että 31% alan yritysasiakkaista ja vain 16% yksityisasiakkaista sanoo tuntevansa pankkinsa vastuullisuustyön melko- tai erittäin hyvin. ”Parannettavaa asiakkaiden tietoisuudessa siis löytyy”, toteaa Laitinen, ja jatkaa ”Kiinnostavan kontrastin muodostaa lisäksi se, että näitä lukuja huomattavasti suurempi osuus – 55% yritysasiakkaista ja 43% yksityisasiakkaista - arvioi pankkinsa viestittävän vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi kohdistamista toimistaan hyvin tai erittäin hyvin. Pankkien siis arvioidaan periaatteessa viestittävän toimistaan, mutta tämä ei kuitenkaan nykyisellään näy suoraan tietoisuutena.”


Ympäristövastuullisuuden merkitys korostuu

Vaikka paikallisuusnäkökulma voidaan todeta kestävyysindeksivertailussa menestymistä merkittävästi selittäväksi ja kärjen toimijoita yhdistäväksi tekijäksi, kestävyyden ympäristöllistä ulottuvuutta ei voida ylenkatsoa. Kestävyyttä ja vastuullisuutta kartoittavista kysymyksistä niin kutsuttujen vihreiden tuotteiden tarjonta, sekä negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseen pyrkiminen erottuvat toimialatasolla erityisen voimakkaalla yhteydellään Kestävyysindeksiin, eli kestävään ja vastuulliseen yleismielikuvaan. Tulokset ovat saman suuntaisia myös Ruotsissa. ”Erityisesti ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat ilmiöinä olleet jo vuosia laajalti puhuttuja ja käsiteltyjä teemoja markkinoiden ja kulutusvalintojen näkökulmasta, eikä pankkisektorin toimijoillakaan ole varaa ohittaa asiakkaiden vaatimuksia tällä saralla”, tähdentää Laitinen.


LISÄTIETOJA TUTKIMUKSESTA

Heidi Laitinen, maajohtaja EPSI Rating Finland
+358 50 406 8796
heidi.laitinen@epsi-finland.orgLehdstötiedote on ladattavissa PDF-muodossa alta kohdasta "Liittyvä media".

Linkit

Aiheet

Kategoriat


EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Yhteyshenkilöt

Heidi Laitinen

Heidi Laitinen

Lehdistön yhteyshenkilö Maajohtaja +358 (0)50 4068 796

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi