Ohita
Vakuutusyhtön arvioiminen kestäväksi ja vastuulliseksi on yhteydessä korkeaan asiakastyytyväisyyteen.
Vakuutusyhtön arvioiminen kestäväksi ja vastuulliseksi on yhteydessä korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Tiedote -

Vakuutusalalla ei hurraamista asiakkaidensa antamissa kestävän kehityksen arvioissa – Uusi indeksi helpottamaan vertailua

Vastuullisuus ohjaa monen yrityksen toimintaa, tai näin ainakin pyritään viestimään. EPSI Ratingin on kehittänyt asiakastyytyväisyysindeksinsä rinnalle kestävyysindeksin, jonka tarkoitus on helpottaa alan toimijoiden vertailua vastuullisuusnäkökulmasta. EPSI Kestävyysindeksi määräytyy asiakkaiden arvioilla koskien toimijaa sekä vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.

”Tavoitteenamme on, että asiakasnäkökulma saisi suuremman roolin vastuullisuuskeskustelussa. Tällä hetkellä julkinen keskustelu koskee pääasiassa päästöjä ja energiahuoltoa ja abstrakteja kysymyksiä siitä, miten globaali vastuu tulisi jakaa eri toimijoiden kesken. Uskomme, että EPSI Kestävyysindeksi on varteenotettava vertailukohde esimerkiksi toimijoiden omia vastuullisuusmittauksia ajatellen”, sanoo EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.

”Vakuutuksen ottamisella on jo itsessään eräänlainen vastuunotollinen funktio, joten on selvää, että vakuutusyhtiölle on etua kestävästä ja vastuullisesta imagosta. Lisäksi olemme yhteiskunnallisessa mielessä liikkuneet viime vuosina kuta kuinkin kriisistä toiseen, ja tällöin vakuutusyhtiöiden kaltaisilla, riskien varalle selkänojaa tarjoavilla toimijoilla on näytön paikka”, jatkaa Laitinen.

EPSI Kestävyysindeksi 2022 – Vakuutusyhtiöiden saamat arviot matalia

Toimiala saa yksityisasiakkailta 65 indeksipistettä asteikolla 0-100, ja yritysasiakkailta puolestaan 65,3 indeksipistettä. Nyrkkisääntönä asteikolla voidaan pitää sitä, että alle 60 indeksipisteen tulokset indikoivat selvää tyytymättömyyttä ja yli 75 indeksipisteen tulokset erittäin korkeaa tyytyväisyyttä. Ero näiden asiakasryhmien välillä on siis hiuksen hieno.

Sen lisäksi, että erot ovat pieniä asiakassegmenttien väillä, ne ovat melko pienet myös vakuutusyhtiöiden välillä. Yksityisasiakkaiden korkein kestävyysindeksi mitattiin LähiTapiolalle (68,3), yhden indeksipisteen erolla Turvaan (67,3). Kärkikolmikon täydentää If (65,7). Yritysasiakkaiden parissa kärkeen arvioitiin tänä vuonna Pohjola Vakuutus (66,7).

Saavuttaakseen kestävässä kehityksessä sekä vastuullisuustyössä erittäin hyvät arviot, tulee vakuutusalan kokonaisuudessaan tehdä vielä töitä asian eteen. 68% yksityisasiakkaista ja 71% yritysasiakkaista arvioi kestävään kehitykseen liittyvien vaatimustensa nousevan tulevaisuudessa, ja lähes kolme neljästä (73%) molemmissa asiakasryhmissä oli sitä mieltä, että vakuutusalan tulisi ottaa nykyistä suurempaa yhteiskuntavastuuta.

”Näemme selvästi, että asiakaskunnassa on kestävyysteemalle herkkiä asiakasklustereita, joiden kohdalla koko asiakastyytyväisyys on vaarassa, mikäli yhtiön kestävyys arvioidaan heikoksi. Vakuutusyhtiöiden tulee olla asiakkaiden suuntaan proaktiivisia kestävyyttä ja vastuullisuutta mukailevien toimintamalliensa ja tuotetarjontansa suhteen, jotta teeman merkitystä korostavat asiakkaat löytävät haluamansa”, tiivistää Laitinen.

EPSI Ratingin Kestävän kehityksen indeksi mitataan kysymyksillä, jotka käsittelevät kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta; sosiaalista, yhteiskunnallista, ja ympäristöllistä. EPSI Ratingin Vakuutus-toimialatutkimukseen haastateltiin 1 066 yksityisasiakasta ja 619 yritysasiakasta aikavälillä 8.9.-17.10.2022.

Yhteystiedot:

Lisätietoja tutkimuksesta:

Heidi Laitinen, maajohtaja, EPSI Rating Finland

  • Heidi.laitinen@epsi-finland.org
  • +358 50 40 68 796

Linkit

Aiheet

Kategoriat


EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Yhteyshenkilöt

Heidi Laitinen

Heidi Laitinen

Lehdistön yhteyshenkilö Maajohtaja +358 (0)50 4068 796

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland
PL 400
00181 Helsinki
Suomi