Ohita

Tiedote -

Pankkien vastuullisuudessa on vielä paljon petrattavaa – uusi kestävyysindeksi helpottamaan vertailua

TIEDOTE

23.9.2022

Vastuullisuus ohjaa monen yrityksen toimintaa, tai näin ainakin pyritään viestimään. EPSI Rating on kehittänyt asiakastyytyväisyysindeksinsä rinnalle kestävyysindeksin, jonka tarkoitus on helpottaa alan toimijoiden vertailua vastuullisuusnäkökulmasta. EPSI Kestävyysindeksi määräytyy asiakkaiden arvioilla koskien toimijaa sekä vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.

”Tavoitteenamme on, että asiakasnäkökulma saisi suuremman roolin vastuullisuuskeskustelussa. Tällä hetkellä julkinen keskustelu koskee pääasiassa päästöjä ja energiahuoltoa ja abstrakteja kysymyksiä siitä, miten globaali vastuu tulisi jakaa eri toimijoiden kesken. Uskomme, että EPSI Kestävyysindeksi on varteenotettava vertailukohde esimerkiksi toimijoiden omia vastuullisuusmittauksia ajatellen”, sanoo EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.

”Jo nyt indeksimme osoittaa, että suuremmilla paikkakunnilla asuvat asiakkaat ovat tyytymättömimpiä pankkiensa vastuullisuustoimintaan. Lisäksi huolenpito asiakkaista, yhteiskuntavastuullisuus sekä rahalle saatava vastine palveluiden ja tuotteiden osalta ovat esimerkiksi digitaalisten palvelujen kehittämiseen nähden kriittisempiä kohteita koko toimialan kestävän kehityksen indeksin saaman arvion kasvattamisen suhteen tulevaisuudessa”, jatkaa Laitinen.

EPSI Kestävyysindeksi 2022 – vain kolme ylsi B2C-tutkimuksessa yli 70 EPSI Kestävyysindeksipisteen

Toimialatasolla tarkasteltuna ero yksityisasiakkaiden (B2C) ja yritysasiakkaiden (B2B) välillä on vain 0,2 indeksipistettä. B2C-puolella kolmen kärkeen kestävyysindeksin rankingissa sijoittuivat POP Pankki (72,4), S-Pankki (70,5) sekä Säästöpankki (70,3). Toisella ja kolmannella sijalla olevien S-Pankin ja Säästöpankin välinen ero on hiuksenhieno ollen vain 0,2 indeksipistettä. Ensimmäisen sijan saavuttanut POP Pankki puolestaan eroaa S-pankin ja Säästöpankin tuloksista jo noin kahdella indeksipisteellä. Kolmen kärkeen sijoittuneiden pankkien taakse jäävät pankit sijoittuvat kestävän kehityksen indeksin tuloksessaan alle 70 indeksipisteen.

B2B-puolella kolmen kärjestä löytyvät POP Pankki (74,5), OP-Ryhmä (67,7) sekä Säästöpankki (65,8). POP Pankin ero muuhun kärkikolmikkoon on B2B-puolella huomattavasti suurempi kuin B2C-puolen tuloksissa. Yksittäisten pankkien osalta on myös merkittäviä eroja siinä, ovatko asiakkaiden antamat arviot parempia niiden B2C- vai B2B-asiakkaiden keskuudessa.

Sekä B2C- että B2B-puolilla on havaittavissa, että vastaajat, jotka arvioivat pääasiallisen pankkinsa kestävän kehityksen sekä vastuullisuustyön näkökulmasta heikoksi, mittauttavat useimmiten myös asiakastyytyväisyydessä matalampia lukemia verrattuna niihin vastaajiin, jotka puolestaan arvioivat pääasiallisen pankkinsa kestävämmäksi/vastuullisemmaksi. 71 % B2C-puolen vastaajista sekä 68 % B2B-puolen vastaajista arvioi vaatimuksiensa nousevan tulevaisuudessa, mitä tulee pankkitoimialan kestävään kehitykseen. Tämän lisäksi 76% B2C-puolen vastaajista ja 68% B2B-puolen vastaajista oli sitä mieltä, että pankkitoimialan tulisi ottaa nykyistä suurempaa yhteiskuntavastuuta.

EPSI Ratingin Kestävän kehityksen indeksi mitataan kysymyksillä, jotka käsittelevät kestävän kehityksen kolmea ulottuvuutta; sosiaalista, yhteiskunnallista, ja ympäristöllistä. EPSI Ratingin Pankki- ja rahoitusalan toimialatutkimukseen haastateltiin 1 541 yksityisasiakasta ja 1309 yritysasiakasta aika välillä 19.7.-26.8.2022.

Yhteystiedot ja lisätietoja tutkimuksesta:

Heidi Laitinen, maajohtaja, EPSI Rating Finland

  • Heidi.laitinen@epsi-finland.org
  • +358 50 40 68 796

Voit tutustua meihin nettisivuillamme https://www.epsi-finland.org/, sekä ladata Pankki ja rahoitus -toimialatutkimuksen muiden tulosten tiivistelmän oheena liitettynä PDF-tiedostona.

Linkit

Aiheet

Kategoriat


EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Yhteyshenkilöt

Heidi Laitinen

Heidi Laitinen

Lehdistön yhteyshenkilö Maajohtaja +358 (0)50 4068 796

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi