Ohita
Yritysasiakkaiden tyytyväisyys teleoperaattoreihin historiallisen korkealla

Tiedote -

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys teleoperaattoreihin historiallisen korkealla

EPSI Ratingin* Telekommunikaatio 2021-tutkimus osoittaa yritysasiakkaiden matkapuhelin- ja laajakaistaoperaattoreihin kohdistuvan asiakastyytyväisyyden nousevan mittaushistorian korkeimmalle tasolle. Kun samaan aikaan yksityisasiakkaiden asiakastyytyväisyys jatkaa vuonna 2020 alkanutta laskuaan, yritysasiakkaiden tyytyväisyys nousee vuoteen 2004 ulottuvien mittausten aikana ensimmäistä kertaa yksityisasiakkaita korkeammaksi. Toimialan asiakastyytyväisyys oli pitkään nousujohteinen, ja kokonaisuutena sen taso kohosikin 2010-luvun kuluessa EPSI Ratingin mittaamien toimialojen matalimman tyytyväisyyden toimialasta aina toiseksi tyytyväisemmäksi ja erittäin tyytyväisten asiakkaiden rajana pidettävän 75:n indeksipisteen tienoille. Mittaushistoriallisessa tarkastelussa voidaan havaita yksityis- ja yritysasiakkaiden välisen eron kaventuneen kaiken aikaa, ja siinä missä merkkejä yleisestä nousutrendin taittumisesta saatiin jo vuoden 2019 tuloksissa, tuoreimman tutkimuksen tuloksissa asetelmat ovat jo monin tavoin poikkeukselliset.

EPSI RATINGISTA

EPSI Rating on voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio, jonka omistaa Swedish Instiute for Quality (SIQ), jonka puolestaan omistaa Ruotsin valtio.

EPSI Rating perustettiin EU-tutkimushankkeena Tukholman kauppakorkeakoulussa vuonna 1989, ja organisaatio on toteuttanut Suomessa kansallisia laatuindeksejä mittaavia toimialatutkimuksia vuodesta 1999 asti.

Organisaation toiminta keskittyy Pohjoismaihin, mutta tutkimuksia tehdään myös esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Suomessa EPSI Rating tunnetaan erityisesti toimialatutkimuksistaan (pankki ja rahoitus, vakuutus, sähkön vähittäismyynti, telekommunikaatio, uudisasuntorakentaminen), mutta yhteistyötä tehdään myös useiden muiden eri toimijoiden kanssa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Lue lisää kotisivuiltamme!

https://www.epsi-finland.org/

TUTKIMUKSESTA

EPSI Data Collection Services haastatteli Telekommunikaatio 2021 –tutkimukseen yhteensä n. 400 yksityis- ja yritysasiakasta. Haastattelut tehtiin 8.9.-20.10.2021. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 0-60 on tyytymätön, 60-75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti haarukassa n. +/- 2-3 indeksipistettä asteikolla 0-100.

Tilastollinen luottamustaso on 95%.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Heidi Laitinen, maajohtaja, EPSI Rating Finland

›Heidi.laitinen@epsi-finland.org
›+358 50 40 68 796

Aiheet

Kategoriat


EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Yhteyshenkilöt

Heidi Laitinen

Heidi Laitinen

Lehdistön yhteyshenkilö Maajohtaja +358 (0)50 4068 796

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi