Ohita

Uutisarkisto

Vakuutusyhtön arvioiminen kestäväksi ja vastuulliseksi on yhteydessä korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Vakuutusalalla ei hurraamista asiakkaidensa antamissa kestävän kehityksen arvioissa – Uusi indeksi helpottamaan vertailua

Vastuullisuus ja kestävyys ovat yhä tärkeämmässä roolissa asiakaskokemuksessa. Vakuutusalalla asiakkaat ovt verrattain kriittisiä yhtiöitä kohtaa tämän teeman osalta, ja alalla näyttäisi olevan merkittäviä haasteita kestävän ja vastuullisen imagon luomisessa. Asiakaskunnasta löytyy teemalle herkkiä asiakassegementtejä, ja näiden segmenttien tarpeisiin tulee kyetä vastaamaan.

Vakuutusalan asiakastyytyväisyyden kehitys Suomessa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys kivunnut koronaa edeltävälle tasolle

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys on noussut takaisin korona-aikaa edeltävälle tasolle sekä yksityis- että yritysasiakkaiden parissa. Tyytyväisyyden lasku oli alkanut jo vuonna 2018, mutta koronan haastama asiakassuhteen ylläpito ja sen myötä muuttunut toimintaympäristö laskivat tyytyväisyyden historian alimmalle tasolle. Vakuutusyhtiöt näyttäisivät vastanneen haasteisiin onnistuneesti vuonna 2021.

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland
PL 400
00181 Helsinki
Suomi