Ohita

Aiheet: Energia

Kuinka kestävinä ja vastuullisina suomalaisasiakkaat pitävät energiayhtiöitä?

Kuinka kestävinä ja vastuullisina suomalaisasiakkaat pitävät energiayhtiöitä?

Kestävä kehitys liittyy tänä päivänä erottamattomalla tavalla energiayhtiöiden ydintoimintoihin. Monet energiayhtiöt pyrkivätkin luomaan mielikuvaa kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta. On kuitenkin huomattavaia eroja siinä, miten kestävän kehityksen mukaisiksi asiakkaat mieltävät eri yhtiöt. Sähkönsiirtoyhtiöt saavat myös kriittisemmät arviot kuin sähkönmyyntiyhtiöt ja kaukolämpöyhtiöt.

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖNSÄ? EPSI-TUTKIMUS VASTAA

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖNSÄ? EPSI-TUTKIMUS VASTAA

Suomalaiset ovat edelleen suhteellisen tyytyväisiä kaukolämpöyhtiöihinsä. Energia-alaa tarkastellessa kaukolämpöyhtiöiden nauttima asiakastyytyväisyys on hieman korkeampaa kuin sähkänmyyntiyhtiöillä, mutta selvästi korkeampaa kuin sähkäsiirtoyhtiöillä. Yksityisasiakkaiden korkein tyytyväisyys mitattiin Nurmijärven Sähköltä ja yritysasiakkaiden korkein Kuopion Energialta.

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT SÄHKÖNMYYNTIYHTIÖÖNSÄ? TUORE EPSI-TUTKIMUS VASTAA

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT SÄHKÖNMYYNTIYHTIÖÖNSÄ? TUORE EPSI-TUTKIMUS VASTAA

Energiakriisi on koetellut niin energiayhtiöitä kuin näiden asiakkaitakin. Suomalaiset ovat kuitenkin edelleen keskimäärin suhteellisen tyytyväisiä sähköyhtiöihin, joskin takavuosien huippulukemista jäädään kauas. Asiakastyytyväisyydessä on yhtiöiden välillä myös suuria eroja. Tämän vuoden tutkimuksessa yksityisasiakkaiden voiton vie Seinäjoen Energia ja yritysasiakkaiden voiton taas Vattenfall.

ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

EPSI Kestävyysindeksi mittaa asiakkaiden näkemyksiä yhtiöiden vastuullisuudesta ja kestävää kehitystä tukevasta toiminnasta. Energia-alalla kestävyysasioilla on useisiin muihin toimialoihin nähden korostunut merkitys, ja yhtiöiden saamissa arvioissa on merkittäviä eroja. Kokonaisuutena indeksi kielii alan toiminnassa olevan asiakkaiden mielestä toivomisen varaa, etenkin sähkönsiirron osalta.

Sähkönsiirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyys on toimialatasolla huomattavasti matalampaa kuin sähkönmyyntiyhtiöillä tai kaukolämpöyhtiöillä.

ASIAKKAAT PÄÄOSIN TYYTYMÄTTÖMIÄ SÄHKÖNSIIRTOYHTIÖIHIN – Helen, Kuopion Energia ja Vakka-Suomen Voima tyytyväisyyden kärjessä

Sähkönsiirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyys on Suomessa matalaa sekä Pohjoismaisessa vertailussa, että verrattuna sähkönmyyntiasiakkuuksiin ja kaukolämpöasiakkuuksiin. Keskustelu koskien siirron hinnoittelua on vellonut jo pitkään, minkä lisäksi vallitseva energiakriisi vaikeuttaa tilannetta. Yhtiöiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja, osalla yhtiöistä on tyytyväisiä asiakkaita ja osalla ei.

KAUKOLÄMPÖASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS KESTÄNYT ENERGIAKRIISIN – EROJA JA PARANNETTAVAA KUITENKIN LÖYTYY

KAUKOLÄMPÖASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS KESTÄNYT ENERGIAKRIISIN – EROJA JA PARANNETTAVAA KUITENKIN LÖYTYY

Kaukolämpöyhtiöiden asiakastyytyväisyys ei ole kokonaisuutena muuttunut poikkeusaikana, vaan asiakkaat ovat edelleen suhteellisen tyytyväisiä, tyytyväisempiä kuin esimerkiksi sähkönmyyntiasiakkaat. Yksittäisten yhtiöiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja verrattuna toisiinsa, sekä verrattuna viime vuoden tuloksiin. Rankingin voittaa Vakka-Suomen Voima, suurin nousija puolestaan on Helen.

Sähkönmyynnin asiakastyytyväisyys Suomessa 2005-2022. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys on nyt mittaushistoriansa matalimmissa lukemissa,

ENERGIAKRIISILLÄ VAIKUTUSTA SÄHKÖNMYYNNIN ASIAKASTYYTYVÄISYYTEEN - SÄHKÖYHTIÖILLÄ NYT NÄYTÖN PAIKKA

Kriisistä toiseen liukuva toimintaympäristö on haastanut sähkönmyyntiyhtiöt asiakassuhteen vaalimisessa. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys on pudonnut historiallisen alas, yritysasiakkaiden tyytyväisyys taas säilyy viime vuoden tasolla. Eri yhtiöillä on ollut erilaisia strategioita reagoida tilanteeseen, ja se heijastuu tyytyväisyyteen. Kokonaisuutena Herrfors ja Vattenfall menestyvät vertailussa.

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi