Ohita

Kategoriat: kestävä kehitys

Uudisasunnon ostajien kokemukset ovat huomattavasti positiivisempia kuin yleisväestön mielikuva alasta. Tyytyväisyys on hieman laskenut, mutta edelleen korkeaa.

UUDEN ASUNNON OSTANEIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYDESSÄ TAKAPAKKIA, MUTTA TASO EDELLEEN HYVÄ

Ostamansa uudisasunnon vuonna 2022 ostaneet asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä, vaikka tyytyväisyys onkin hieman laskenut viime vuosina. Yleisväestön luottamus alaan on edelleen matalaa, mikä on ristiriidassa asiakkaiden kokemusten kanssa. Tasainen suoriutuminen rakentamisen ja suunnittelun laadussa on hyvin merkittävää alan toimijoiden asiakastyytyväisyydelle. Vertailun kärkeen sijoittuu Peab.

ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

EPSI Kestävyysindeksi mittaa asiakkaiden näkemyksiä yhtiöiden vastuullisuudesta ja kestävää kehitystä tukevasta toiminnasta. Energia-alalla kestävyysasioilla on useisiin muihin toimialoihin nähden korostunut merkitys, ja yhtiöiden saamissa arvioissa on merkittäviä eroja. Kokonaisuutena indeksi kielii alan toiminnassa olevan asiakkaiden mielestä toivomisen varaa, etenkin sähkönsiirron osalta.

Vakuutusyhtön arvioiminen kestäväksi ja vastuulliseksi on yhteydessä korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Vakuutusalalla ei hurraamista asiakkaidensa antamissa kestävän kehityksen arvioissa – Uusi indeksi helpottamaan vertailua

Vastuullisuus ja kestävyys ovat yhä tärkeämmässä roolissa asiakaskokemuksessa. Vakuutusalalla asiakkaat ovt verrattain kriittisiä yhtiöitä kohtaa tämän teeman osalta, ja alalla näyttäisi olevan merkittäviä haasteita kestävän ja vastuullisen imagon luomisessa. Asiakaskunnasta löytyy teemalle herkkiä asiakassegementtejä, ja näiden segmenttien tarpeisiin tulee kyetä vastaamaan.

Pankkien vastuullisuudessa on vielä paljon petrattavaa – uusi kestävyysindeksi helpottamaan vertailua

Pankkialan asiakkaiden mielestä pankeilla on parannettavaa kestävän kehityksen mukaisessa ja vastuullisessa toiminnassaan. EPSI Rating lanseeraa tason mittaamiseen Kestävyysindeksin, jonka avulla asiakkaiden näkemyksiä lähestytään sekä sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta, että ympäristöllisestä näkökulmasta, Kestävyyttä koskevilla arvioilla on myös huomattava yhteys asiakastyytyväisyyteen.

Energia-alan asiakastyytyväisyyden kehitys Suomessa 2005-2021, sähkönmyynti ja kaukolämpö

ENERGIA-ALALLAKIN ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA VOITTAA LOPULTA

Sähkönmyynnin asiakastyytyväisyys jatkaa elpymistään. Yksityisasiakkaat ovat ededelleen hieman yritysasiakkaita tyytyväisempiä. Kestävän kehityksen merkitys asiakkaille on edelleen kasvussa, ja teeman voidaan katsoa olevan jo selvästi osa valtavirtaa. Samaan aikaan energiayhtiöiden on kyettävä tuottamaan asiakkailleen hyödyllisiä digitaalisia palveluja. Asiakassuhteen haasteet ovat moninaistuneet.

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi