Ohita

Aiheet: Tutkimus

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT SÄHKÖNMYYNTIYHTIÖÖNSÄ? TUORE EPSI-TUTKIMUS VASTAA

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT SÄHKÖNMYYNTIYHTIÖÖNSÄ? TUORE EPSI-TUTKIMUS VASTAA

Energiakriisi on koetellut niin energiayhtiöitä kuin näiden asiakkaitakin. Suomalaiset ovat kuitenkin edelleen keskimäärin suhteellisen tyytyväisiä sähköyhtiöihin, joskin takavuosien huippulukemista jäädään kauas. Asiakastyytyväisyydessä on yhtiöiden välillä myös suuria eroja. Tämän vuoden tutkimuksessa yksityisasiakkaiden voiton vie Seinäjoen Energia ja yritysasiakkaiden voiton taas Vattenfall.

Vakuutusalan asiakastyytyväisyyden kehitys Suomessa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys kivunnut koronaa edeltävälle tasolle

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys on noussut takaisin korona-aikaa edeltävälle tasolle sekä yksityis- että yritysasiakkaiden parissa. Tyytyväisyyden lasku oli alkanut jo vuonna 2018, mutta koronan haastama asiakassuhteen ylläpito ja sen myötä muuttunut toimintaympäristö laskivat tyytyväisyyden historian alimmalle tasolle. Vakuutusyhtiöt näyttäisivät vastanneen haasteisiin onnistuneesti vuonna 2021.

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland

PL 400
00181 Helsinki
Suomi