Ohita

Aiheet: Yhteiskuntatiede

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖNSÄ? EPSI-TUTKIMUS VASTAA

KUINKA TYYTYVÄISIÄ SUOMALAISET OVAT KAUKOLÄMPÖYHTIÖÖNSÄ? EPSI-TUTKIMUS VASTAA

Suomalaiset ovat edelleen suhteellisen tyytyväisiä kaukolämpöyhtiöihinsä. Energia-alaa tarkastellessa kaukolämpöyhtiöiden nauttima asiakastyytyväisyys on hieman korkeampaa kuin sähkänmyyntiyhtiöillä, mutta selvästi korkeampaa kuin sähkäsiirtoyhtiöillä. Yksityisasiakkaiden korkein tyytyväisyys mitattiin Nurmijärven Sähköltä ja yritysasiakkaiden korkein Kuopion Energialta.

Uudisasunnon ostajien kokemukset ovat huomattavasti positiivisempia kuin yleisväestön mielikuva alasta. Tyytyväisyys on hieman laskenut, mutta edelleen korkeaa.

UUDEN ASUNNON OSTANEIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYDESSÄ TAKAPAKKIA, MUTTA TASO EDELLEEN HYVÄ

Ostamansa uudisasunnon vuonna 2022 ostaneet asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä, vaikka tyytyväisyys onkin hieman laskenut viime vuosina. Yleisväestön luottamus alaan on edelleen matalaa, mikä on ristiriidassa asiakkaiden kokemusten kanssa. Tasainen suoriutuminen rakentamisen ja suunnittelun laadussa on hyvin merkittävää alan toimijoiden asiakastyytyväisyydelle. Vertailun kärkeen sijoittuu Peab.

ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

ENERGIA-ALALLA PETRATTAVAA KESTÄVYYSINDEKSIN VALOSSA Sähkön siirto jää selvästi sähkön vähittäismyynnin sekä kaukolämmön tuloksista

EPSI Kestävyysindeksi mittaa asiakkaiden näkemyksiä yhtiöiden vastuullisuudesta ja kestävää kehitystä tukevasta toiminnasta. Energia-alalla kestävyysasioilla on useisiin muihin toimialoihin nähden korostunut merkitys, ja yhtiöiden saamissa arvioissa on merkittäviä eroja. Kokonaisuutena indeksi kielii alan toiminnassa olevan asiakkaiden mielestä toivomisen varaa, etenkin sähkönsiirron osalta.

Sähkönsiirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyys on toimialatasolla huomattavasti matalampaa kuin sähkönmyyntiyhtiöillä tai kaukolämpöyhtiöillä.

ASIAKKAAT PÄÄOSIN TYYTYMÄTTÖMIÄ SÄHKÖNSIIRTOYHTIÖIHIN – Helen, Kuopion Energia ja Vakka-Suomen Voima tyytyväisyyden kärjessä

Sähkönsiirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyys on Suomessa matalaa sekä Pohjoismaisessa vertailussa, että verrattuna sähkönmyyntiasiakkuuksiin ja kaukolämpöasiakkuuksiin. Keskustelu koskien siirron hinnoittelua on vellonut jo pitkään, minkä lisäksi vallitseva energiakriisi vaikeuttaa tilannetta. Yhtiöiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja, osalla yhtiöistä on tyytyväisiä asiakkaita ja osalla ei.

KAUKOLÄMPÖASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS KESTÄNYT ENERGIAKRIISIN – EROJA JA PARANNETTAVAA KUITENKIN LÖYTYY

KAUKOLÄMPÖASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS KESTÄNYT ENERGIAKRIISIN – EROJA JA PARANNETTAVAA KUITENKIN LÖYTYY

Kaukolämpöyhtiöiden asiakastyytyväisyys ei ole kokonaisuutena muuttunut poikkeusaikana, vaan asiakkaat ovat edelleen suhteellisen tyytyväisiä, tyytyväisempiä kuin esimerkiksi sähkönmyyntiasiakkaat. Yksittäisten yhtiöiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja verrattuna toisiinsa, sekä verrattuna viime vuoden tuloksiin. Rankingin voittaa Vakka-Suomen Voima, suurin nousija puolestaan on Helen.

Energia-alan asiakastyytyväisyyden kehitys Suomessa 2005-2021, sähkönmyynti ja kaukolämpö

ENERGIA-ALALLAKIN ASIAKASLÄHTÖINEN TOIMINTA VOITTAA LOPULTA

Sähkönmyynnin asiakastyytyväisyys jatkaa elpymistään. Yksityisasiakkaat ovat ededelleen hieman yritysasiakkaita tyytyväisempiä. Kestävän kehityksen merkitys asiakkaille on edelleen kasvussa, ja teeman voidaan katsoa olevan jo selvästi osa valtavirtaa. Samaan aikaan energiayhtiöiden on kyettävä tuottamaan asiakkailleen hyödyllisiä digitaalisia palveluja. Asiakassuhteen haasteet ovat moninaistuneet.

Näytä lisää

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland
PL 400
00181 Helsinki
Suomi